05 listopada odbyły się szkolne eliminacje konkursu recytatorskiego „Moja Ojczyzna” dla klas I-IV. Wzięło w nich udział 23 uczestników. Młodych recytatorów oceniała komisja w składzie:
Izabela Jokiel – przewodnicząca
Marta Tarkowska – członek
Wioleta Magdziak – członek.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Kl. I – II
I m. – Bartosz Pulkowski
II m. – Aleksandra Maćkowiak
III m. – Maja Kuczer
Kl. III – IV
I m. – Tymoteusz Żydziak
II m. – Przemysław Romanowicz
III m. – Karina Kołodziej
W kolejnym etapie naszą szkołę reprezentować będą:
Bartosz Pulkowski
Aleksandra Maćkowiak
Tymoteusz Żydziak
Przemysław Romanowicz.
Życzymy powodzenia!