„Moje wymarzone Przedszkole”

Organizowany przez Przedszkole Publiczne
przy ZSP w Radwanicach
( w okresie przerwy spowodowanej epidemią )

Temat konkursu: „Moje wymarzone Przedszkole”

Cele konkursu:

 • Promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka. Motywowanie do wypowiadania się poprzez różne techniki plastyczne, rozwijanie wrażliwości na kształty oraz kolory.
 • Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny, czerpanie radości ze wspólnej, rodzinnej pracy.
 • Poznawanie potrzeb Dzieci i Rodziców naszego przedszkola.

Regulamin konkursu:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy Dzieci w wieku 2,5-6 lat wraz z Rodzicami.
 2. Uczestnicy – Dzieci, wykonują pracę razem z Rodzicami. Jeden uczestnik może wykonać jedną pracę.
 3. Pracę można wykonać dowolną techniką płaską. Wymagany format – A3.
 4. Na odwrocie należy wypisać metryczkę – kto pracę wykonał ( imię i nazwisko Dziecka, wiek oraz grupę przedszkolną ).
 5. Prace należy złożyć w ciągu 3 dni od wznowienia zajęć w Przedszkolu Publicznym u Pani Magdaleny Remiszewskiej (grupa Gwiazdeczki).
 6. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w holu Przedszkola.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się poprzez losowanie 1 zwycięzcy on-line.
 8. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci Łyżworolek
  (nagroda wylosowana i oddana na rzecz Przedszkola podczas Pikniku Rodzinnego 2019).
 9. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie.
 10. Prace będą umieszczone w galerii na stronie internetowej ZSP Radwanice.
 11. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub ustnie przez wychowawcę. Przebieg losowania zwycięzcy zostanie opublikowany na oficjalnej stronie ZSP Radwanice .
 12. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.
 13. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i wyrażeniem zgody na publikacje danych osobowych.
 14. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie. O wszelkich zmianach informacja pojawiać się będzie na stronie internetowej ZSP w Radwanicach.
 15. Pytania należy kierować na adres: emagda88@gmail.com

Organizator: Magdalena Remiszewska