Jest nam niezmiernie miło poinformować, że laureatką wojewódzkiego I etapu konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” została Lena Kwoka uczennica z klasy 7a, która równocześnie zakwalifikowała się do II etapu powyższego konkursu (ogólnopolskiego).

Praca konkursowa Leny składała się z drzewa genealogicznego   (w formie plastycznej oraz na komputerze), opowieści dziejów swojej rodziny na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z bliskimi oraz informacji, dokumentów i zdjęć znalezionych w archiwum rodzinnym i w Archiwach Państwowych.

Konkurs ten był wspólnym przedsięwzięciem Archiwów Państwowych i Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego głównym założeniem było zainteresowanie młodzieży tematyką poszukiwań genealogicznych i archiwalnych oraz kulturą i historią społeczności lokalnej, państwa i narodu, a także uwrażliwienie jej na wartość wspólnego dziedzictwa i pamięci oraz szacunek dla przeszłości

Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w czerwcu podczas uroczystej gali finałowej we Wrocławiu.

Serdecznie gratulujemy!!! Agnieszka Samul

plakat prmujący konkurs