30 września odbyły się wybory do Zarządu Szkolnego Klubu Wolontariatu klas IV-VI. Wzięło w nich udział 14 osób.
W wyniku wyborów wyłoniono Zarząd, który przedstawia się następująco:
Przewodnicząca – Ewa Baśkiewicz
Zastępca przewodniczącej – Amelia Bienia
Skarbnik – Roksana Adamczak
Sekretarz – Zofia Olejarz
Członkowie: Hanna Kałużka, Amelia Dąbrowska, Maja Pochylska
Wybranym serdecznie gratulujemy.

Przed Zarządem i Klubem duże wyzwanie, a mianowicie organizacja „XII Biegu ku pamięci św. Jana Pawła II”.