Kl. I
I m. – Bartosz Pulkowski
II m. – Paweł Herman
III m. – Karol Baśkiewicz
Wyróżnienia: Jakub Stadther, Piotr Matczak

Kl. II
I m. – Alicja Kołodziej i Zuzanna Ignas
II m. – Aurelia Rachwalska i Tymoteusz Buczek
III m. – Kornelia Szylko i Błażej Depta
Wyróżnienia: Natalia Krawiec, Hanna Bobela, Marcin Kejna, Filip Chlebowicz, Oskar Kulig,
Huber Seternus, Sebastaian Hucaluk

Kl. III
I m. – Mateusz Smulski
II m. – Błażej Fudali

Kl. IV
I m. – Jakub Stefan
II m. – Laura Tarkowska
III m. – Laura Linke

Kl. V
I m. – Amelia Szklana
II m. – Mateusz Węgrzynek
III m. – Karol Zawis
Wyróżnienia: Ewa Baśkiewicz, Miłosz Wyrwa, Antoni Dominiak

Kl. VI
I m. – Maria Zawis

Kl. VII
I m. – Tomasz Dosiak