Kl. I
I m. – Bartosz Pulkowski
II m. – Jakub Stadther

Kl. II
I m. – Marcin Kejna i Przemysław Romanowicz
II m. – Julia Leja i Zofia Chalaba
III m. – Natan Mucha i Filip Chlebowicz
Wyróżnienia: Hubert Setrnus i Oskar Miklarz, Miłosz Piwowarski

Kl. III
I m. – Remigiusz Sip
II m. – Natalia Walacik

Kl. IV
I m. – Oliwia Krutkopad
II m. – Mateusz Anczykowski
III m. – Wiktor Bobela