Od października do grudnia 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach, w przedszkolnych grupach 4 i 5 latków „Gwiazdeczki” oraz „Słoneczka” był realizowany program Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego „Były sobie pieniądze”. Nasze przedszkole  jest jednym z dziesięciu przedszkoli w Polsce i jedynym w województwie dolnośląskim, które realizowało ten program w bieżącym roku szkolnym. Środki na ten cel pozyskało działające przy placówce Stowarzyszenie „Bliżej Siebie”.

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Jego celem jest  podniesienie poziomu wiedzy finansowej przedszkolaków oraz wprowadzenie w świat finansów tak, aby dzieci potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Jest on realizowany poprzez przeprowadzenie autorskich zajęć, a nauczyciele otrzymują  do dyspozycji pakiety edukacyjne zawierające potrzebne pomoce dydaktyczne.

Wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie otrzymały indywidualny pakiet: worek, książkę z naklejkami, kolorowankę, skarbonkę. Nauczyciele natomiast zostali wyposażeni w film edukacyjny „Były sobie pieniądze”, scenariusze zajęć oraz poglądowe plansze. Najwięcej radości sprawiło przedszkolakom spotkanie z bohaterem  książkowym – czerwonym smokiem, z którym odkrywały tajemnice finansów. Uczył on dzieci liczenia, nominałów pieniądza oraz pojęć: sklep, bank, klient, bankomat, karta do bankomatu. Program był dostosowany do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i z pewnością uatrakcyjniał codzienne zajęcia. Dodatkową inspiracją były otrzymane pomoce: sklep i bankomat liczący nominały. Zarówno „Słoneczka” jak i „Gwiazdeczki” po raz pierwszy mogły skorzystać z zabawkowego bankomatu.

Dzieci kolorowały obrazki tematycznie związane z ekonomią. Prowadzone były pogadanki na temat sklepu, po co tam chodzimy, co można w nim kupić. Maluchy wiedziały, jak zachować się w sklepie, w banku i używać słów grzecznościowych: proszę, dziękuję, w czym mogę pomóc? Na kolejnych zajęciach miały okazję same odegrać rolę klienta i sprzedawcy.

Projekt „Były sobie pieniądze” realizowany przez panią Iwonę Derkacz i Magdalenę Remiszewską rozpoczął edukację ekonomiczną dzieci w wieku przedszkolnym zapraszając je do odkrywania tajemnic pieniądza, tajników udanych i oszczędnych zakupów, dążąc do ukształtowania  w przyszłości prawidłowych postaw konsumenta, ale także umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce.

Realizacja programu jeszcze będzie kontynuowana, bo temat ekonomii jest ważną dziedziną życia.  Każde dziecko otrzyma skarbonkę, którą będzie mogło ozdobić według własnego pomysłu, zabrać ją do domu i uczyć się oszczędności. Zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny „Kupujemy i oszczędzamy z przedszkolakami”.

Przy wprowadzaniu podstaw ekonomii już od najmłodszych lat ważna jest rola rodziców. Oszczędne kupowanie z „głową” i podejmowanie racjonalnych wyborów konsumenckich na pewno zaowocuje w dorosłym życiu.

Zapraszamy do galerii!