03 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego w Radwanicach zaprezentowali swoje talenty aktorskie podczas XVIII Przeglądu Teatru Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie”, który zorganizowało Polkowickie Centrum Animacji. W kategorii klas I-III szkołę reprezentowali: Maria Zawis z klasy I b oraz Nikodem Bogoń i Mikołaj Kałużka z klasy III b, natomiast w kategorii klas IV-VI – Kornelia Kopacka z klasy VI a

Jury w składzie: Sławomir Krzywiźniak – przewodniczący, Marcin Wiśniewski oraz Agnieszka Marciniak, oceniając występy młodych aktorów, brało pod uwagę: dobór repertuaru (uwzględnienie wartości artystycznych utworu oraz dostosowanie go do wieku i umiejętności uczestnika). interpretację utworu, kulturę słowa  i oczywiście ogólny wyraz artystyczny.

     Laureatem w kategorii klas I-III został Nikodem Bogoń. Nikodem zaprezentował wiersz pt. „Święta krowa” autorstwa Andrzeja Waligórskiego. Do występu przygotowała go wychowawczyni Izabela Jokiel wespół z  mamą – Magdaleną Bogoń.

Nikodem

      Nikodem doskonale oddał charakter utworu. Do prezentacji wykorzystał wyłącznie słowo, gest i ruch. Jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem, co zaowocowało Nagrodą Grand Prix dla młodego aktora.

    To nie pierwszy sukces Nikodema w dziedzinie recytacji i aktorstwa, ale z pewnością najwyższy rangą.