Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Radwanicach. W tym roku 21 marca uczniowie z klas I – III wyruszyli w podróż „ Pociągiem talentów i pasji do Krainy Indianolandii”.  Wszyscy uczniowie pięknie przebrani za Indian bawili się w wioskę indiańską. Na czele stał wódz, który czuwał nad przebiegiem uroczystości.

Głównym celem imprezy było poznanie życia i zwyczajów Indian na podstawie ilustracji, piosenek, tańców, zabaw i tekstów o tematyce indiańskiej. Uczniowie wraz z wychowawcami  projektowali indiańskie stroje, totemy i ćwiczyli indiańskie okrzyki. Najlepszą zabawą była nauka tańców indiańskich jak również konkurencje sportowe.

W czasie zabawy panował wspaniały klimat, uczniowie świetnie wczuwali się w Indian. Jej uczestnicy wykazali wielkie zaangażowanie we wspólnej pracy i zabawie. Towarzyszyła temu radosna, twórcza atmosfera. Zintegrowanie tak wielkiej grupy dzieci okazało się możliwe i przyniosło wielką satysfakcję wszystkim małym Indianom. Koordynatorem całej uroczystości była piękna Indianka pani. Marta Tarkowska.