20 lutego w ramach obchodów Roku Korczakowskiego odbył się w naszej szkole apel pod hasłem „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”. Spotkanie rozpoczęła p. Izabela Jokiel, która przypomniała, jak ważne miejsce w życiu i pedagogice Janusza Korczaka zajmowało dziecko. Potem uczniowie klas I przedstawili montaż słowno-muzyczny przygotowany pod opieką wychowawczyń – p. Marty Tarkowskiej i p. Izabeli Jokiel. Wiersze i piosenki doskonale oddały zamysł apelu, jakim było przedstawienie dzieci takimi, jakimi one są. Pojawiły się tutaj dzieci tęskniące za rodzicami, potrzebujące akceptacji rówieśników, odpowiedzialne i pomagające innym, ale również krnąbrne, kłótliwe i złośliwe. Każdy odbiorca mógł odnaleźć wśród nich część siebie i ocenić swoje postępowanie. Przedstawienie z pewnością było doskonałą lekcją zachowania, a tym samym wartościowego życia.
Potwierdzeniem hasła towarzyszącego spotkaniu było uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu plastycznego zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy.