28 marca 2019 roku ZSP w Radwanicach zorganizował 📚XI Powiatowy Konkurs Czytelniczy📚 ,,Za niebieskimi drzwiami”.
Uczestnicy musieli wykazać się znajomością powieści 📘pt. ,,Za niebieskimi drzwiami” M. Szczygielskiego oraz znajomością filmu.
Uczniowie z 9 szkół powiatu polkowickiego podążali tropami głównego bohatera, rozwiązując zagadki, krzyżówkę oraz porównując książkę z filmem.
ZSP reprezentowały, po wygraniu eliminacji  szkolnych, Hanna Kałużka i Marta Waligóra.
Po wyrównanej walce, Jury ogłosiło:
1 miejsce Szkoła Podstawowa w Rzeczycy 👏🏻
2 miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach 👏🏻
3 miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach 👏🏻
Współorganizatorzy konkursu:Biblioteka Gminna w Radwanicach oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego.