02 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Wolontariusza i Dzień Osób Niepełnosprawnych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: p. Paweł Piwko – wójt Gminy Radwanice, p. Ewa Flak – przewodnicząca RG Radwanice, p. Agnieszka Woźniak – kierownik GOPS w Radwanicach, p. Marlena Wilk i Magdalena Szymańska – przedstawicielki stowarzyszenia „Pomagamy Razem” oraz p. Agnieszka Kulig – wolontariuszka. W tym dniu była również z nami bohaterka akcji „Razem dla Weroniki” – Weronika wraz z rodzicami.
Podczas spotkania Weronika otrzymała prezenty: rower – ufundowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Szkolny Klub Wolontariatu i Samorząd Uczniowski oraz zabawki, które zostały zakupione dzięki wsparciu ratowników ZG Rudna – p. Andrzeja i p. Marcina.
Pięknym momentem było wręczenie dziewczynce tortu urodzinowego przez młodsze koleżanki – Lenkę i Liliankę. Tort specjalnie na tę okazję upiekła p. Jolanta Mikielewicz. Dziewczynki wraz z całą społecznością uczniowską zaśpiewały dla jubilatki radosne „Sto lat”.
Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację dotyczącą funkcjonowania wolontariatu w naszej placówce. Następnie wolontariusze działający w Szkolnym Klubie Wolontariatu i Kole Przyjaciół Dzieci otrzymali legitymacje.
Nasi goście otrzymali podziękowania za włączenie się do akcji „Razem dla Weroniki”. Kilka słów do wolontariuszy skierowali również p. Paweł Piwko i p. Ewa Flak.
Na zakończenie goście zrobili sobie „uskrzydlone” zdjęcie.