09 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły. W tym dniu wiele się działo, ale najważniejszym momentem było spotkanie całej społeczności szkolnej na uroczystym apelu, który odbył się w sali gimnastycznej, którą udekorowali p. Aneta Steciąg i p. Kazimierz Laskowski.

Spotkanie otworzyła p. Izabela Jokiel, która była główną organizatorką uroczystości. Opowiedziała zgromadzonym o wydarzeniu, które miało miejsce 42 lata temu, w którym też uczestniczyła jako uczennica – o Nadaniu Szkole Imienia Mariana Falskiego. Przypomniała też o symbolach naszej szkoły, czyli  o  Sztandarze nadanym w 2006 r. i Pieśni Apelowej pt. „Lata i dzieje”, która towarzyszy wydarzeniom szkolnym od 1982 r.

Następnie głos zabrała wicedyrektor p. Alicja Dosiak, która powitała obecnych  i skierowała do nich kilka słów.

Podniosłym momentem było wprowadzenie Pocztu Sztandarowego oraz odśpiewanie Pieśni Apelowej. Prowadzący spotkanie uczniowie klasy VIII – Zofia Kuroczycka i Szymon Kęska- przypomnieli historię naszej szkoły z akcentem na nadanie jej imienia. Przybliżyli również postać Mariana Falskiego i jego najważniejsze dzieło – Elementarz. Aby oddać hołd naszemu Patronowi, zuchy z I Gromady Zuchowej  „Odważne Słoniki” , którymi opiekuje się druhna p. Marta Tarkowska, złożyły kwiaty pod Tablicą Pamiątkową.

W programie artystycznym były też piosenki w wykonaniu uczniów klas I-III oraz taniec zaprezentowany przez  nasz szkolny zespół taneczny  prowadzony przez p. Annę Trochanowską. Uczniowie mogli tez obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą historii szkoły przygotowaną przez p. Dorotę Kaletę-Tymowicz.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie dyplomów laureatom szkolnego konkursu kaligraficznego zorganizowanego z okazji Dnia Patrona Szkoły.

W ramach obchodów zorganizowane były jeszcze inne działania. W klasach I-III uczniowie wymyślali hasła związane z tym świętem, kolorowali  bohaterów Elementarza, rozkodowywali Asa, kotka i inne postacie oraz spotkali się w auli, gdzie obejrzeli prezentację multimedialną i uczestniczyli w kilku konkursach. Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w następujących działaniach:
– konkurs plastyczny „Ala, As i SKO”,
– konkurs wiedzy o Marianie Falskim i Elementarzu,
– konkurencje sportowe „Dawne gry i zabawy” .

Ten dzień na pewno długo pozostanie w pamięci uczniów i nauczycieli. Był  doskonałą lekcją historii naszej szkoły, ale też okazją do wspólnej zabawy.


 Zapraszamy do galerii!
📸