Dnia 29 września 2021 r. w naszej szkole, odbyła się próbna ewakuacja.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur, dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dokładnie o godzinie 8.50, po usłyszeniu sygnału alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami, przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest teren przy sali gimnastycznej. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację – dyrektor Bogusławie Niemasz. Osoby przebywające w budynku bezpiecznie opuścili szkołę. Jeden uczeń w trakcie ogłaszania alarmu został na terenie budynku (był w toalecie). Brak ucznia został zgłoszony pani dyrektor. Uczeń został bezpiecznie wyprowadzony z budynku przez strażaków.

W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji
i obsługi. Łącznie ewakuowano: 140 uczniów, 10 nauczycieli i 4 pracowników administracji
i obsługi. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili do budynku szkoły na lekcje.

Próbna ewakuacja została zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, brali w niej udział strażacy z OSP Radwanice, którzy przeprowadzili ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na terenie Zespołu. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.