W tym roku po raz kolejny przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu ,,BohaterOn w Twojej Szkole” objętego patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocja postaw patriotycznych i popularyzowanie historii Polski XX wieku. Wzięły w nim udział klasy czwarte, szóste i siódme. Zajęcia związane z akcją BohaterOn odbywały się głównie na lekcjach języka polskiego oraz godzinach wychowawczych.  Uczniowie, po zaznajomieniu się z historią Powstania Warszawskiego, stworzyli kartki i plakaty zwierające podziękowania dla Powstańców Warszawskich. Słowa wdzięczności płynące prosto z serc zostały następnie wykorzystane do stworzenia wpisów na stronie dumnizpowstańców.pl. Upamiętniają one 63 dni Powstania Warszawskiego i są wyrazem naszej dumy i uznania dla dokonań bohaterów roku 1944,  którzy narażając swoje zdrowie w walce o ojczyznę, stali się wzorami do naśladowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *