04 listopada na zajęciach z cyklu Uczymy Dzieci Programować uczniowie klasy III b realizowali tematykę związaną ze 101. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spotkanie rozpoczęła p. Izabela Jokiel, która opowiedziała o latach niewoli, o walce o niepodległość i jej odzyskaniu.
Pracując w grupach dzieci rozkodowały napis „POLSKA”, a podczas samodzielnej pracy – polskie symbole narodowe.