Trwają zapisy do Publicznego Przedszkola w Radwanicach. Zachęcamy rodziców do zapisu dzieci.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do przedszkola określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.13.2020 Wójta Gminy Radwanice z dnia 26 lutego 2020r.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny 2020/2021 zostaną rozdane dzieciom w przedszkolu przez wychowawcę grupy.

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola, które jeszcze nie uczęszcza do placówki do pobrania TUTAJ (poz. 2 i 3) lub w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, ul. Tenisowa 1.

 

1. Zarządzenie Wójta Gminy Radwanice w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Radwanicach

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – cz.I

3. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego – cz.II