Drodzy Państwo,

w imieniu Szkoły Podstawowej nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny oraz Klubu Herbertowskich Szkół uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji na temat XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Konkurs jest organizowany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na zasadach nieodpłatnych. Adresowany jest do uczniów, którzy ukończyli 13 lat. Finał jest organizowany w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 19 października 2023 roku we Wrocławiu.Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta – dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek. Honorowy patronat instytucjonalny nad konkursem obejmują co roku ważne instytucje państwowe: Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewoda Dolnośląski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia.Celem konkursu „Płynąć pod prąd” jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.Temat pracy konkursowej jest następujący: Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito napisał o tych, którzy (…) płyną pod prąd (…) ”, że są spadkobiercami (…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…). Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: wiersz i proza. W jednej grupie są oceniane prace uczniów szkół podstawowych, a w drugiej ponadpodstawowych. Jury wyłoni z nadesłanych prac te najlepsze. Przyznawanych jest każdego roku maksymalnie 16 nagród: cztery pierwsze, cztery drugie, cztery trzecie i cztery wyróżnienia. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonymi pracami z poprzednich edycji. Są one publikowane na stronie konkursowej.Termin zgłoszenia i nadesłania pracy konkursowej mija 15 kwietnia 2023 roku. Zgłoszenie udziału i przesyłanie prac dokonywane jest wyłącznie za pomocą strony konkursowej podanej w stopce poniżej. Na stronie znajduje się regulamin oraz kryteria oceniania prac. Po zarejestrowaniu się uczestnik otrzyma na podany adres poczty elektronicznej instrukcję, jak należy przesłać pracę. Wyniki zostaną opublikowane na stronie konkursowej do 7 maja 2023 roku.W roku szkolnym 2022/2023 Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd” został wstępnie zakwalifikowany do umieszczenia przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie szkoły podstawowej.Bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji o konkursie na Państwa tablicach informacyjnych, stronach WWW oraz przekazaniu zaproszenia nauczycielom. Małgorzata Król Przewodnicząca i Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *