Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Szkole Podstawowe w Niedźwiedzicach zaprasza wszystkich miłośników przyrody oraz bocianiego klekotu do udziału w X konkursie plastyczno-fotograficznym pt.
„BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO ŚWIAT”
Cele konkursu:
rozwijanie zdolności plastyczno-fotograficznych, wyobraźni, spostrzegawczości oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży zrzeszonej w Kołach Przyjaciół Dzieci;
zwrócenie uwagi uczestników konkursu na miejsce bociana w polskiej kulturze, krajobrazie oraz potrzebę ochrony tego ptaka;
rozszerzenie grona przyjaciół bociana białego;
integracja Kół Przyjaciół Dzieci;
Wymagania dotyczące prac konkursowych
Prace plastyczne: płaskie, format pracy – A3 lub A4, technika – dowolna.
Prace fotograficzne przedstawiające treści związane tematycznie z konkursem: format nie mniejszy niż 15 x 25 (max 30×45) wykonane na papierze fotograficznym
Każda praca na odwrocie powinna zawierać:
Metryczkę oraz zgodę należy odciąć i nakleić na odwrocie pracy nadsyłanej na konkurs „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO ŚWIAT.
Dane uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach przeprowadzenia i promocji konkursu.
Kryteria oceny
1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja, estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonanej pracy itp.)
2. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Terminy:
ZSP w Radwanicach:
Etap szkolny: do 15.04
Etap gminny: do 24.04
Prace należy dostarczyć wychowawcom (kl. I-III) oraz nauczycielowi plastyki (kl. IV-VIII)
1. Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć
do 26 kwietnia 2019 roku, do biura TPD Oddział Okręgowy w Legnicy Al. Orła Białego 2
59-220 Legnica, tel./fax. 76-724-51-09
bądź bezpośrednio u organizatorów konkursu:
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach
Niedźwiedzice 16
59-225 Chojnów, tel./fax 76-818-69-10
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 maja 2019 roku
4. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
5. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani o wynikach konkursu mailem bądź telefonicznie.
6. Prace będą wyeksponowane podczas pikniku „Pod bocianim gniazdem” na który zostaną zaproszeni laureaci konkursu wraz z opiekunami.
7. Wręczenie nagród laureatom konkursu oraz osobom wyróżnionym odbędzie się 29 maja 2019 roku podczas Pikniku „Pod bocianim gniazdem” w Niedźwiedzicach
8. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE

Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach  zaprasza wszystkich miłośników przyrody oraz bocianiego klekotu do udziału w VI konkursie plastyczno-fotograficznym
pt. „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT”

Cele konkursu:

  • rozwijanie zdolności plastyczno-fotograficznych, wyobraźni, spostrzegawczości oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży zrzeszonej w Kołach Przyjaciół Dzieci;
  • zwrócenie uwagi uczestników konkursu na miejsce bociana           w polskiej kulturze, krajobrazie oraz potrzebę ochrony tego ptaka;
  • rozszerzenie grona przyjaciół bociana białego;
  • integracja Kół Przyjaciół Dzieci.

Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace plastyczne: płaskie, format pracy – A3 lub A4, technika  – dowolna.

Prace fotograficzne przedstawiające treści związane tematycznie z konkursem: format nie mniejszy niż 15 x 25 , wykonane na papierze fotograficznym

Każda praca na odwrocie powinna zawierać:

– Metryczkę (imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa placówki) oraz zgodę

Dane uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach przeprowadzenia i promocji konkursu.
Każda placówka  może przesłać na konkurs maksymalnie 10 prac plastycznych i fotograficznych

Kryteria oceny

  1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja, estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonanej pracy itp.)
  2. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Terminy

Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć do  28 kwietnia 2017  roku do:
*Oddział Miejski w Legnicy  Al. Orła Białego 2  59-220 Legnica

*Organizatorów konkursu: Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach Niedźwiedzice 16,  59-225 Chojnów

 

Ogłoszenie wyników nastąpi  12 maja 2017  roku.

 Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

  1. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani o wynikach konkursu mailem bądź telefonicznie.
  2. Prace będą wyeksponowane podczas pikniku „Pod bocianim gniazdem”, na który zostaną zaproszeni laureaci konkursu wraz  z opiekunami
  3. Wręczenie nagród laureatom konkursu oraz osobom wyróżnionym odbędzie się 30 maja 2017 roku podczas Pikniku „Pod bocianim gniazdem” w Niedźwiedzicach
  4. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Prace należy dostarczyć do wychowawców klas I-III oraz nauczycieli plastyki do dnia 21 kwietnia.